سایت های خبری نفت

در این بخش سایت های خبری و تخصصی نفت قرار میگیرند و بهترین سایت های خبری نفتی به ترتیب رتبه الکسا در ایران در جدول رده بندی بهترین سایت ها نمایش داده می شوند.

برای قرار گیری سایت خود در لیست دایرکتوری میبایست در مرکز پشتیبانی سایت سئوموز  ثبت نام نموده و درخواست خود را به بخش ثبت سایت در دایرکتوری ارسال نمایند.

نام سایتآدرس سایترتبه جهانی الکسارتبه ایران الکساپیج رنک گوگل
مشعل نیوزhttp://mashalnews.ir۲۶۵۴۹۶۷۰۰
عصر نفتhttp://www.asrenaft.com۱۴۴۰۲۷۴۴۳۷۰
نفت ماhttp://naftema.com۲۵۱۹۰۸۵۷۷۲۰
نفت نیوزhttp://www.naftnews.net۲۶۴۳۸۷۸۷۱۰۰
نکونیوزhttp://neconews.com۳۵۱۰۹۶۱۱۶۰۱۰
پترو تحلیلhttp://petrotahlil.ir۴۸۹۸۷۹۱۵۴۱۳۰
پترونتhttp://petronet.ir۴۶۴۶۰۴۱۹۸۷۹۰
پترومیhttp://petrome.ir۱۲۲۴۳۲۲۴۹۰۰۵۰
آژانس خبری انرژیhttp://khabarenergy.com۲۴۱۲۵۸۷۱۰۱۷۹۴۰