برچسب: ریدایرکت 301

  • Home / ریدایرکت 301
Canonical URL چیست؟

Canonical URL چیست؟

موتورهای جست و جو با آپدیت های جدید به ما نکات مورد تاکید جدید خود را معرفی میکنند. در جدیدترین آپدیت های گوگل تاکید بر محتوا بسیار زیاد شده است٬ به همین دلیل موضوع محتوای…