برچسب: Meta Description

  • Home / Meta Description

اشتباهات رایج در سئو

سئوسازی وب سایت ها فرایندی دقیق و نیازمند صبر و تحمل بسیار میباشد اما متاسفانه در این پروسه اشتباهاتی اتفاق میوفتند که باعث میشود نه تنها نتیجه ی فعالیت شما به تعویق بیوفتد بلکه باعث…
شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی و سئو ۳

نکات مهم در استفاده از شبکه های اجتماعی قرار بر این بود که در این مقاله به معرفی برخی از شبکه‌های اجتماعی که در مقالات قبلی ذکر شده بود بپردازیم اما ظاهرا اولویت در توضیح…