برچسب: Open Graph

خواص تگ متای og و نحوه قراردادن آن در سایت

خواص تگ متای og (Open Graph) و نحوه قراردادن آن در سایت

متا تگ OG یا Open Graph Open Graph  پروتکل گراف باز را قادر مي سازد هر صفحه وب را تبديل بکنید به يک شيء غني در يک گراف اجتماعي به طور مثال هر جستجویی که…